Ga door naar hoofdinhoud

Released in June 2013, the Galaxy Mega is a 6.3" smartphone featuring a 720P display, dual-core processor, and an 8 MP camera.

55 Vragen Bekijk alle

Why is my phone saying no sim card

I recently got a new sim card, and when I put it in my phone it is saying no sim card. I put my old sim card in and it is sayin the same thing.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

no sim card I do not know how could I are two of the card on the plate

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

The SIM card rider is replaceable

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rhonda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,629