Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The BlackBerry Z10 is a touchscreen-based smartphone developed by BlackBerry, previously known as RIM.

77 Vragen Bekijk alle

How do you switch from LTE to 3G?

Having some trouble with the wireless connection and network. You want to save some battery life by switching to 3G.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Start by going to your settings menu. From there select network connections and then tap on mobile network. You can then change the LTE setting to 3G in the open network technology screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Emie Lou Cruz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 241