Ga door naar hoofdinhoud

Model A1347 with 2.4 or 2.66 GHz Core 2 Duo Processor.

76 Vragen Bekijk alle

Mac mini server Mid 2010 HD replace

Mac mini server Mid 2010 HD

I'm looking for a take apart guide for Mac mini Server (Mid 2010). I need to replace both internal hard disks.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

See if this guide will do the trick: Installing Mac mini Mid 2010 Dual Drive

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jeff Biggs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 3,003