Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1454 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

28 Vragen Bekijk alle

IPad mini intermittent gsm

My internet connectivity is unstable. It always get connected and disconnected within seconds. I suspect it could be antenna problem. Can advise me to change left or right antenna of my iPad mini.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

The right antenna is more crucial, it is the primary tx/rx antenna and proximity sensor. Fixing the right antenna should at least get the reception back.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

It is just as easy to change both. You'll have to get that sucker opened up and look for physical damage to help guide you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ducky88 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 83