Ga door naar hoofdinhoud

The Mac Pro First Generation is an Intel Xeon-based workstation computer manufactured by Apple Inc. The first generation model includes the machines from 2006 through 2008.

307 Vragen Bekijk alle

Mac whole disk image software

Is there Mac version of Active Image software that I can make image of my whole MacPro disk drive as a backup?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can use freeware such as SuperDuper to clone your drive.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,354