Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1455 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

30 Vragen Bekijk alle

ipad mini dock port repair

hey i was wanting to know how to tack off the old dock port and put on the new one

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

in the iPad mini the flex cable is soldered on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David Allan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 556