Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Nintendo's upgraded version of the Nintendo 3DS. It features bigger screens, longer battery life, and a better design.

347 Vragen Bekijk alle

My circle pad seems to be stuck in certain areas

Sometimes while playing my circle pad gets stuck in the upper right position. I am not sure if there are debris or if it is defective.

Any advice?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

In order to remove your circle pad follow our guide: Nintendo 3DS XL Circle Pad Replacement

Once the circle pad is removed, you can check the area for any debris or defects.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Charlene Donlon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 5,011