Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

reset iPod to factory settings

My ipod is locked and wont unlock ,any ideas

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

A google search came up with this.

http://www.ifans.com/forums/threads/how-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Site can't be reached?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

stuart zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 431