Ga door naar hoofdinhoud

The Dell Inspiron 1750 is a laptop computer, complete with an Intel Core 2 Duo processor, released in 2009 by Dell Inc.

13 Vragen Bekijk alle

Where should I buy replacement parts for the Laptop?

Where should I go to buy the replacement parts for my laptop? What are some good sources?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You can find tons of replacement parts for your Inspiron 1750 at this website:

http://www.parts-people.com/index.php?ac...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jacob Murphy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 270