Ga door naar hoofdinhoud

Boot CD Mac OS 9

Hello!

I recently purchased a 17" iMac that I want to run MacOS 9 on, but I didn't get a boot CD with it

Does anyone here have one they could share?

Yours sincerely

Johan

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Best to give Apple a call and order a replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Johan Jernelius zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 313