Ga door naar hoofdinhoud

Model A1103 / 1.25, 1.33, 1.42, or 1.5 GHz G4 processor

62 Vragen Bekijk alle

How to recover erased system without recovery discs.

No recovery discs but do have mac 10.4.4 install cd, snow leopard (retail) , snow leopard (dropin cpu disc) and windows 7 laptop.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

That 10.4.4 install disk will work as long as it's retail (has a big X on the front.) or is marked for your mac mini. Otherwise, you can burn one. It's fine if you download one, as your mac mini has had it at one point.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

W M Ignacio zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 215