Ga door naar hoofdinhoud

A portable e-book reader developed by Amazon. Repair is straightforward and requires only prying tools and screwdrivers.

55 Vragen Bekijk alle

Replacement motherboard for Kindle Paperwhite

Where to buy replacement motherboard for my Kindle Paperwhite (1st generation)? International shipping needed.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

http://www.powerbookmedic.com/Amazon-Kin...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

I have found this one already. This is too much. If i need to replace mobo+battery it almost gets expensiver than new kindle ;)

door

Voeg een opmerking toe

I have one, and just my screen broke so u can have it for free.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mitja zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 3,304