Ga door naar hoofdinhoud

The Sanyo VPC-S1414P 14MP Digital Camera features excellent picture quality with 14MP resolution. Record HD movies in 720p resolution and minimize camera shake with the Digital Anti-Shake feature.

4 Vragen Bekijk alle

Need to see how to take it apart

yes i need to see how the camera comes apart so i can fine out what is wroug . i am on ssi and can not aford to take it and have it fixed if there is anyway you could help i would be so thankful. cindy kinzalow'

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Sanyo S1414 LCD Replacement

There is this for the LCD

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cindy baugh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 167