Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB DDR5 Video RAM

498 Vragen Bekijk alle

How to replace the Black Hinge Clutch Cover?

(Cracked Clutch Cover) I'm wondering if it is posible to buy and replace the Black Hinge Clutch Cover coveron the mac book pro? if it is posible, is there a guide to to this job?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Yes, follow the display removal guide to remove the display, then push the clutch cover to one side and pry up.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

deejaykaizzer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 34

Altijd: 1,421