Ga door naar hoofdinhoud

GSM version of the fourth generation of iPad released November 2, 2012. Model Number A1459 / 16, 32, or 64 GB

43 Vragen Bekijk alle

ipad 4 4G antenna

Can you install a 4G antenna on the Ipad 4 (wifi only addition)?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tim Dwight zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 621