Ga door naar hoofdinhoud

GSM version of the fourth generation of iPad released November 2, 2012. Model Number A1459 / 16, 32, or 64 GB

49 Vragen Bekijk alle

ipad 4 4G antenna

Can you install a 4G antenna on the Ipad 4 (wifi only addition)?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Tim Dwight zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 605