Ga door naar hoofdinhoud

Guides and repair information for the second-generation of the North American Honda Odyssey, produced between 1999 and 2004.

43 Vragen Bekijk alle

How do you adjust the parking break?

How is the parking break adjusted on a 2004 Honda Odyssey?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You should never have to adjust the parking brake. If you do it means one of three things:

-you have drum brakes and the brakes are out of adjustment

-you have rear disk brakes and there is something wrong with the rear calipers

-somebody has been screwing around with the parking brake adjustment

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Fred McLaurin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 1,159