Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Mid 2009 Model A1278 / 2.26 or 2.53 GHz Core 2 Duo processor EMC 2326

940 Vragen Bekijk alle

What type of screwdrivers do I need?

I need to clean out my MacBook due to spills of Orange juice but am having trouble removing some screw.

I have the following 0, 00, T6, T7, T8

Is their, another that i might be missing?

Many thanks in advance.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Having taken a quick look at the guides for this model, some parts need a tri-wing screwdriver to be removed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lutonsoul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,565