Ga door naar hoofdinhoud

Announced in October 1999.

48 Vragen Bekijk alle

Repair guide for this iMac to replace the optical drive.

Need the repair guide for replacing the optical drive on the above mentioned iMac.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Follow this guide: Replacing iMac G3 Model M4984 Optical Drive.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tgcush7 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 3,283