Ga door naar hoofdinhoud

The HTC Touch Pro is an enhanced version of the HTC Touch Pro with a left-side slide-out QWERTY keyboard, with tilting screen.

1 Vragen Bekijk alle

phone is shutting down automatically

phone is shutting down automatically, and it is not charging. i am not able to understand whether it is software problem or battery problem please suggest me a good answer

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I think its battery problem,replace a battery,software problem like white screen,reboot.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dheeraj zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 243