Ga door naar hoofdinhoud

Third generation of iPad with Wi-Fi, released on March 16, 2012. Model Number A1416. Repair requires heating and careful prying.

154 Vragen Bekijk alle

Back case is bent

Ipad was dropped and the corners are bent. The glass won't sit correctly. Can I get a replacement back?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

you should be able to pick up one pretty cheap on ebay

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

iggybr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 167