Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

150 Vragen Bekijk alle

Is the Nano 4g battery the same that the Nano 5g one?

I couldn't find any Nano 5g battery on the Internet but I could find a 4g battery. Are these the same??

Thanks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
1 Opmerking

I noticed you never got an answer to this. Are you still having this problem?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I got a new Ipod thx to the warranty so I'm no longer having this problem :)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patrick Browne zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 951