Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Entry level Photosmart printer introduced in 2009. Uses HP Tri-Color ink cartridges with a disposable printhead.

28 Vragen Bekijk alle

door open on display

printer door is closed but still get door open on display

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

THIS forum post may assist you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

If you open the cartridge door then you will find a button type switch associated with some liver bit going inside, you need to make it sure first that whether its broken or not if its broken then you can permanently press it by putting some tape on its top.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 280