Ga door naar hoofdinhoud

Model A1200 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo processor

106 Vragen Bekijk alle

PC2-5300 2GB RAM Chips Compatible W My iMac 24?

My iMac 24", Model A1200, EMC 2111 not in Compatibility List for the PC2-5300 2GB chips. Will they work?

SN W864436LVCN

Phil

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes, the PC2-5300 RAM will work great in your iMac.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Phil Sampson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 182