Ga door naar hoofdinhoud

Model A1200 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo processor

137 Vragen Bekijk alle

PC2-5300 2GB RAM Chips Compatible W My iMac 24?

My iMac 24", Model A1200, EMC 2111 not in Compatibility List for the PC2-5300 2GB chips. Will they work?

SN W864436LVCN

Phil

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes, the PC2-5300 RAM will work great in your iMac.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Phil Sampson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 165