Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Palm Treo 755p is a smartphone developed by Palm, Inc. released as the first CDMA Treo without an aerial antenna.

1 Vragen Bekijk alle

will broken screen repair cause loss data?

Hello, I have an old Palm Treo 755p. The screen is cracked, so I can't read anything. If I replace the screen/digitzer myself, will I still have the data (contacts/memos/photos) in the phone?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You should lose no data.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott Shepperd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 593