Ga door naar hoofdinhoud

Model A1199 / 2, 4, or 8 GB capacity

85 Vragen Bekijk alle

I bought a used iPod do I erase the old info?

I bought a used iPod, do I erase the old info ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

It is a good habit, if I were to sell my ipod and forget to delete the info, I'd want that person to respect my privacy. Also, the record companies will appreciate it as well

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

HEAVENLY DEMELLO zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 241