Ga door naar hoofdinhoud

Model A1046 or A1095 / 1280x854 screen resolution

118 Vragen Bekijk alle

need optical drive and installation guide

Apple PowerBook G4 15 2 Laptop M8981LL A

Have above noted computer and would like to replace optical drive.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1

Commentaar:

Apple PowerBook G4 1.25 15" (FW800 - Al) Specs

Identifiers: 15-Inch FW800 - M8981LL/A - PowerBook5,2 - A1046 - 1960

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's how to do it: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Optical Drive Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Callahan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 216