Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1174 with 2 GHz Core Duo or Model A1207 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo

281 Vragen Bekijk alle
Vraag afgerond

Why does my iMac keeps restarting?

Hello I have a model A 1207 iMac, when I push the start button it

chimes and I get the start up srceen, but it never starts up, it just keeps on restarting.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

OPEN ALLE TABBLADEN

RAM-upgradekits voor Mac

Koop kits

Genoeg RAM
voor al je tabbladen

Koop kits

1 Antwoord

Try inserting the MAC OSX CD and press the C key wen you start it up. I may have something to do with your hard drive or OS

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 3,208