Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Delphi MyFi XM2GO is a portable XM satellite radio that may be docked in an automobile or home theater station or carried on the go. The model #: SA-10113.

4 Vragen Bekijk alle

Playback song list is out of sync

When I go to playback mode, the song that is playing is not the song displayed. The list of songs is out of sync with the playback. I have tried the hard reset button, and I have tried draining the battery. This happened once before, but I can't remember how I fixed it.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Never mind - I just found the menu that says "clear MyXM". Done!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

MTanner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 454