Ga door naar hoofdinhoud

The HP PSC 2410 All-In-One is just that – it is a fax machine, scanner, printer, and copier. It was released in August of 2003 by Hewlett Packard.

19 Vragen Bekijk alle

Why won't my rollers drop down to pull up the paper?

The rollers on my printer will not drop down to pull up the paper.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Ron, I would start off by following these instructions from HP on what to do.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ron zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 955