Ga door naar hoofdinhoud

Released March 2006, identified by model D620 on the keyboard bezel.

40 Vragen Bekijk alle

no power. but charging indicator light . on n off

power problem. only charging indicator light on n off

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi, Here is a link for the D620 service manual which should give you some guidance for your problem. Good luck.

http://support.dell.com/support/edocs/sy...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

joseph zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 656