Ga door naar hoofdinhoud

MacBook Pro models with a 15" display

7626 Vragen Bekijk alle

serial number after processor change

Will the MacBookPro serial number change after processor was replaced? Is the serial number belong to the motherboard?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The serial number belongs to the logic board.

The CPU processor is soldered onto the logic board so in order to replace the processor you would have to replace the entire board or if you had the equipment and skills, remove the CPU chip from the board and solder on a new one onto it.

See this picture for reference: http://guide-images.ifixit.net/igi/bB3jY...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eugene Kotin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,126