Help

Reputatie na verloop van tijd

Reputatieverdeling

Gebeurtenis Telling Delta
Post is positief beoordeeld 26 312
Antwoord geaccepteerd 8 240
Gecontroleerde wijziging aan een handleidingsstap geweigerd 2 -10

Badges