Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 22 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

What appears to be the main processor is an Atmel AT91SAM7S256 32-bit ARM microprocessor with 256 KB embedded flash.

Other semiconductor organs include:

National Semiconductor LM2937 500mA positive voltage regulator

Likely a Microchip (formerly Atmel) serial flash memory

Texas Instruments (formerly National Semiconductor) LM2941 adjustable voltage regulator

Texas Instruments SN74HCT138 3-Line To 8-line decoders/multiplexers

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.