Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Help
Bewerken van stap 22 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

What appears to be the main processor is an Atmel AT91SAM7S256 32-bit ARM microprocessor with 256 KB embedded flash.

There is also a National Semiconductor LM2937 500mA positive voltage regulator.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.