Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Help
Bewerken van stap 15 —

Stap type:

Sleep om te herschikken

And tucked underneath, on the bottom:

Intel Mobile HM77 Express Chipset

Intel Core i5-3317U Processor

Marvell Avastar 88W8797 Wireless/Bluetooth/FM Radio Controller

Novatek NT96132QG46

2x Winbond 25X05CL Serial Flash

Winbond 25Q64FV Serial Flash

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.