Ga door naar hoofdinhoud

Het is tijd voor een revolutie wat betreft reparatiewerk

Het faciliteren van reparaties geeft mensen toegang tot toegankelijke producten, verkleint het probleem dat e-afval heet en creëert banen.

Local jobs

Lokale banen

Reparatiewerkzaamheden kunnen niet worden uitbesteed—wie zou een wasmachine van Apeldoorn naar Shanghai versturen om te laten repareren?

Digital bridges

Digitale bruggen

Het repareren van onze niet-meer-functionerende electronica biedt werkgelegenheid aan mensen en overbrugt de digitale kloof.

60 seamstresses

60 naaisters

Het is al begonnen: Patagonia neemt naaisters in dienst om hun kleren te repareren—in de VS!

Werkloosheid verspilt goede arbeiders

"Massale werkloosheid is een verspilling van menselijke hulpmiddelen… en dreigt nu een onderklasse te creëren van langdurig werklozen wiens vaardigheden verpieteren."

—Econoom Alan Blinder

Voor elke 1000 ton aan electronica…

Reparatiehandleidingen zijn essentieel

Products are designed in the US and Europe.

Producten worden ontworpen in de VS en Europa.

They’re manufactured by legions of workers in Asia.

Ze worden geproduceerd door massa's aan arbeiders in Azië.

Repair shops in Asia thrive on the information shared by those manufacturers.

Reparatiewinkels in Azië hebben baat bij de informatie die door deze fabrikanten wordt gedeeld.

Repair workers are struggling because they don’t have the information they need.

Reparateurs worstelen door het gebrek aan de informatie die ze nodig hebben.

Repair jobs are local jobs.

Reparatiebanen zijn lokale banen.

Geïndustrialiseerde landen maken zich zorgen over het feit dat goede banen overzee worden uitbesteed, waar er minder arbeidsregulatie en arbeiders met minder salariseisen zijn.

Maar hoewel banen overzee uitbesteed blijven worden, zijn reparatiebanen niet uitbesteedbaar. Dit zijn goede, goedbetaalde banen waar een constante vraag naar is. Onze spullen bevinden zich hier! We hebben daarom hier mensen nodig die ze repareren.

Reparatie is een kans.

6.9 million tons of e-waste

Er is 6.9 miljoen ton

aan e-afval geproduceerd door de VS in 2016.

23%

23%

van de versnipperde electronica had makkelijk gerepareerd of opgeknapt kunnen worden.

345,000 jobs

345,000 banen

zouden worden gecreëerd door 23% van onze niet-meer-gebruikte electronica te repareren.

25% of jobs at risk

25% van de banen staat op het spel

Economone Alan Blinder en Alan Krueger zeggen dat 25% van alle banen in de VS "uitbesteedbaar" zijn - maar reparatiebanen zijn dat niet.

Respect the trades

Respecteer de ambachten

Ambachten zijn essentieel voor onze economische toekomst—deze banen zijn goed, stabiel en er is vraag naar.

Stop recycling

62x zo stabiel

Productiebanen worden 62 keer zo vaak uitbesteed als installatie-, onderhouds- en reparatiebanen.

Repair jobs are growing.

Reparatiewerkzaamheden groeien.

Duizenden lokaal gerunde smartphonereparatiewinkels zijn de laatste jaren ontstaan.

De electronica- en computerreparatie-industrie in de Verenigde Staten steunt 56,625 kleine bedrijven die samen 143,637 mensen in dienst hebben en een jaarlijkse opbrengst hebben van $19 miljard.

Dat is enorm: als je al deze bedrijven bij elkaar zou nemen, dan zouden ze groter zijn dan AMD, MSI en EA bij elkaar.

Laten we de ambachten terugbrengen.

"We lenen geld uit dat we niet hebben aan kinderen die het niet terug kunnen betalen om ze te trainen voor banen die niet meer bestaan. Dat is absurd."

Mike Rowe

iFixit's open-source reparatiehandleidingen voor electronica hebben tot een heropleving van lokale reparatiewinkels voor electronica geleid.

Out-of-use electronics could help bridge the digital divide.

Niet-meer-gebruikte electronica kan de digitale kloof helpen te overbruggen.

Het opleiden van nieuwe reparatietechnici zou niet alleen tot meer banen leiden—het zou ook zorgen dat dure technologie in de handen komt van de mensen die het nodig hebben. Er is ongeveer 5 miljoen ton aan niet-meer-gebruikte electronica in de Vs die niet bij recyclers terecht is gekomen.

Ondertussen is de digitale kloof niet zo snel aan het krimpen als iedereen had voorspeld: 23% van de huishoudens heeft geen internetverbinding.

We krijgen iedere dag brieven van mensen die hun eigen, succesvolle reparatiebedrijf zijn begonnen.

Owen Cunneely startte zijn eigen bedrijf voor laptop- en iPhonereparaties toen hij nog maar een tiener was. Robert Litt onderwijst studenten in het repareren van electronica en voorziet scholen tegelijkertijd van broodnodige, niet-dure electronica.

"Weggegooide computers vormen het meest verspilde educatieve hulpmiddel van ons land."
—Robert Litt

Het is tijd om onze economie te fixen.

Laten we een leger aan mechanici en technici opleiden en reparatie de basis van onze lokale economie vormen.

Meer info

Marktonderzoek over reparatiebedrijven voor electronica in de VS.

Het overbruggen van de digitale kloof begint hier bij ons thuis.

Lees inspirerende succesverhalen.

Onderneem actie

Begin je eigen reparatiebedrijf!

Haal iets uit elkaar met een vriend. Leer ze dat iets wat kapot is ook gerepareerd kan worden.

Support je lokale reparateurs.