Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Pull the LCD temperature sensor connector straight up out of its socket on the logic board. If necessary, de-route the LCD temperature sensor cable from behind the logic board.
  • Pull the LCD temperature sensor connector straight up out of its socket on the logic board.

  • If necessary, de-route the LCD temperature sensor cable from behind the logic board.

  • When you remove the LCD, check the routing of the LCD temperature display cable. On reinstalling the display, be sure this cable does not block one of the bottom screws for the front bezel.

从逻辑板上径直拉起LCD温度传感器的连接插头。

如果有必要,请将LCD温度传感器电缆从逻辑板背面取下。

当您取出LCD时,请检查LCD温度显示电缆的布线。 重新安装显示屏时,请确保此电缆未阻塞前挡板的底部的一个螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.