Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Lodge the plastic opening tool under and lift the motherboard out of the tablet. Be careful not to snag any connectors.
  • Lodge the plastic opening tool under and lift the motherboard out of the tablet.

  • Be careful not to snag any connectors.

  • Remove the metal bracket that was underneath the charging port and set aside.

Infila lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre, sollevala e rimuovila dal tablet.

Stai attento a non far impigliare i connettori.

Rimuovi il supporto in metallo che stava sotto la porta di carica e mettila da parte.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.