Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 33 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer. Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.

  • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

使用撬棒尖端将I / O板数据电缆锁向上翻,并将其向计算机的电池侧旋转。

使用撬棒的扁平端将I / O板数据电缆从逻辑板上的插槽中滑出。

请勿抬起I / O板数据电缆,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉动。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.