Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 33 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer. Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.

  • Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the I/O board data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

Usa la punta de un spudger para levantar el bloqueo del cable de datos de la placa de E / S y gíralo hacia el lado de la batería de la computadora.

Usa el extremo plano de un spudger para deslizar el cable de datos de la placa de E / S directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.

No levantes el cable de datos de la placa de E / S, ya que su toma es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.