Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.

使用撬棒扁平一端来小心地撬动靠近MagSafe 2连接器的凸起螺钉头上的橡胶螺帽。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.