Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare con cautela il coprivite in gomma sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.