Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry off the rubber screw cap on the raised screw head near to the MagSafe 2 connector.

Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la tapa de rosca de goma de la cabeza del tornillo elevado cerca del conector MagSafe 2.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.