Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use the tip of a spudger to pry the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

使用撬棒的尖端来的撬动数显示据电线锁,并将其向计算机的电源接口侧旋转。

将显示数据线直接从逻辑板上的插座中拔出。

请勿抬起显示器的数据线,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.