Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use the tip of a spudger to pry the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el bloqueo del cable de datos de la pantalla y gíralo hacia el lado de entrada de DC de la computadora.

Saca el cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo en la placa lógica.

No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.