Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the microphone ribbon cable out of its socket.

スパッジャーの先端や指の爪を使ってマイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き上げて、接続を外します。

蝶番の固定フラップを引き上げてください。ソケット自体には接触しないでください。

マイクリボンケーブルをソケットから外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.