Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable connector.
  • Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable connector.

スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。

蝶番の固定フラップのみこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。

スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからキーボードのロボンケーブルを引き上げて外します。

[* black] Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, '''not''' the socket itself.
[* black] Use the flat end of a spudger to pull
Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable out of its socketconnector.
[* black] Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, '''not''' the socket itself.
[* black] Use the flat end of a spudger to pull
Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable out of its socketconnector.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.