Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board. Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.

  • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board

  • Be sure to pry on the cable head, and not on the socket itself. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.

使用撬棒扁平一端翘起连接到逻辑板上的左扬声器插头。

使用撬棒的尖端来翘起连接到逻辑板上的右扬声器插头。

请确保撬动线缆头,而不是插座本身。 撬动插座将会导致其与逻辑板分离。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.