Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board. Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.

  • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board

  • Be sure to pry on the cable head, and not on the socket itself. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。

スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのコネクタを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。

ケーブルヘッドを持ち上げてください。ソケット自体には接触しないでください。ソケットを持ち上げてしまうと、基板から外れてしまう恐れがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.