Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 36 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 2
Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
  • Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:

  • One 4.4 mm T5 Torx screw

  • One 5.0 mm T5 Torx screw with 2 mm collar.

  • One 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw

移除下列三颗将左风扇固定在逻辑板上的螺丝。

一颗 4.4mm T5 梅花螺丝。

一颗 5.0mm T5 梅花螺丝, 包含一个2mm套管。

一颗 3.9mm T5 宽头梅花螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.