Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Lift the upper case and display together from the front edge and raise it to about a 45˚ angle. It may be helpful to prop the MacBook open in this position for the next step.
  • Lift the upper case and display together from the front edge and raise it to about a 45˚ angle.

  • It may be helpful to prop the MacBook open in this position for the next step.

上部ケースとディスプレイを一緒に前端から持ち上げ、約45°の角度まで起こします。

次の手順の準備として、この位置でMacBookを開いておくと便利です。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.